02/05/2013 om 15:57

Nieuwe regels voor flexwerkers in het sociaal akkoord

Ze zijn eruit. Werkgevers, werknemers en het kabinet zijn om de tafel gaan zitten en weten nu hoe ze om moeten gaan met de arbeidsmarkt, pensioenen, de WW en de flexcontracten. Samen hebben ze een sociaal akkoord gesloten waarmee ze gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor het functioneren op de arbeidsmarkt. Zo moeten mensen die werkloos raken, zo snel mogelijk weer aan een baan komen.

In het kader van flexwerk is afgesproken een einde te maken aan schijnconstructies. Werknemers met buitenlandse belastingen en sociale lasten kunnen nu heel goedkoop in Nederland werken. Ook nulurencontracten gaan op de schop. Deze contracten moeten worden verboden in de zorg en in andere sectoren moeten hier afspraken voor komen in de cao.

Een flexwerker mag voortaan maximaal drie contracten hebben in twee jaar. Nu is het ook zo dat een flexwerker na een onderbreking van drie maanden weer aan de slag kan bij hetzelfde bedrijf. Die tijd wordt opgerekt naar zes maanden. De regeling kan alleen uitgezonderd worden in cao-afspraken. Dan is het mogelijk om tot een maximum van zes contracten in vier jaar te komen.

Ook het uitbesteden van werk gaat in de toekomst anders worden. Werknemers die zijn uitbesteed moeten in principe mee naar de organisatie tegen dezelfde arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en vakbonden in de Stichting van Arbeid gaan hier strictere afspraken over maken voor payrollen.